EMDR – טיפול בטראומות וחרדה. טיפול ש"מנקה זיכרונות" ..

כאשר אדם חווה חוויה עוצמתית מדי עבורו (טראומה), מוחו אינו מסוגל לעבד את האינפורמציה כפי שהוא עושה באופן רגיל


כאשר אדם חווה חוויה עוצמתית מדי עבורו (טראומה), מוחו אינו מסוגל לעבד את האינפורמציה כפי שהוא עושה באופן רגיל. הזיכרון של האירוע הטראומטי נשאר "קפוא בזמן" יחד עם הקולות, הריחות, הרגשות והתחושות. כל היזכרות יזומה או לא מתוכננת נחווית כקשה, כאילו האדם מתנסה בטראומה שוב בהווה. זה משפיע על הדרך בה האדם רואה את העולם ומתמודד עמו. הוא יסבול לעיתים קרובות מסימפטומים שונים, מתגובות רגשיות חזקות, מהתנהגויות לא מתאימות, מתפיסה עצמית שלילית, ועשוי אף להימנע מאזורים ואירועים הנקשרים לזיכרון והגורמים לעוררות, לעיתים מבלי שיהיה מודע לכך.

בטיפול בemdr  המטופל מתבקש להיזכר באירוע מטריד הקשור לבעיה, כמו כן הוא מתבקש לדווח על המחשבות והאמונות המעסיקות אותו עכשיו לגבי האירוע. המטופל מתבקש לשים לב לתמונה ולכל האספקטים השליליים  של החוויה ולתת לאסוציאציות לרוץ, בלי לנסות להשפיע עליהן.

בשלב זה, בשונה מגישות אחרות, ההתמקדות בחוויה מלווה בגירוי בילטרלי (ל-2 האונות של המח) הניתן באופנים שונים:  המטופל מזיז עיניים מצד לצד תוך שהוא עוקב אחר ידו של המטפל, או תוך מתן גירוי תחושתי ע"י תיפוף על הברכיים, אחיזה במכשיר רטט, גירוי במוזיקה או גירוי שמיעתי אחר ועוד.  

תוך כדי התהליך נעשה עיבוד מחדש של הזכרון, והתמונות והתחושות משתנות- עד לעלייה הדרגתית של הדימוי העצמי החיובי ותחושה ניטרלית יותר לגבי האירוע. בסופו של התהליך, האירוע הטראומטי נחווה כזיכרון רחוק, ומתרחשת ירידה משמעותית ברמת המצוקה שהתלוותה אליו קודם כן.

 חשוב לציין שלמטופל יש שליטה על התהליך לכל אורכו .

בסיום הטיפול המטופל אמור לחוש הטבה במצב הקוגניטיבי ולהקלה בסימפטומים.