ב"כיוונים נוספים" אנו מבצעים אבחון MOXO - אבחון ממוחשב חדשני לאיתור בעיות קשב וריכוז, אימפולסיביות והיפראקטיביות. 

האבחון מתבצע מגיל 7 ואילך, ובודק כיצד הנבדק מתמיד במשימה פשוטה יחסית, במצבי הסחה שונים.
תוצאות המבדק מושוות לנורמות לפי הגיל והמגדר. 
במקרים בהם לא ברור אם בעיית הקשב נובעת ממקור נוירולוגי או ממקור אחר (רגשי, למשל), ניתן לערוך אבחון חוזר תחת השפעה תרופתית. השוואה זו מאפשרת קביעה מדוייקת יותר של מקור הבעיה.

האבחון, המבוצע על-ידי פסיכולוג/ית, יחד עם שאלונים, תצפית קלינית ושיחה עם ההורים, מסייע לרופא המטפל לקבוע אם קיימת בעיה של קשב וריכוז ואת רמת הבעיה, בהתאם לגיל.