התרפיה בתנועה

טיפול בתנועה הוא טיפול רגשי המשתמש בגוף ובתנועתו ככלי טיפולי, מתוך הנחה כי קיים קשר הדוק בין גוף ונפש. התנועה היא האמצעי הראשוני של ביטוי עצמי ותקשורת בהתפתחות האדם עוד לפני השלב הורבאלי. התנועה הינה ערוץ חשוב של ההבעה הרגשית.

בתהליך הטיפול המטפל מתבונן בתנועת המטופל  תוך  ניסיון  להבין את מנגנוני ה"דיבור" הגופני, את ה"סיפור גופני רגשי". במהלך הטיפול בתנועה קיימת חשיפה של דרכים חדשות לתפיסה, הבעה וקיום בעולם באמצעות התנועה. המטופל עסוק ב"לחוות את"... לעומת "לדבר את.." הטיפול בתנועה מתרחש באמצעות תנועה ספונטאנית של המטופל או מכוונת ע"י המטפל. תהליך הטיפול מלווה במוסיקה, שימוש באביזרים, ציור, דמיון מודרך, שיחה.

מטרת הטיפול בתנועה – להשתמש בכל היבט של התנועה לשיפור יכולתו של היחיד להסתגל לסביבתו ולחוות את עצמו כאדם עצמאי, שלם ומתפקד.