טיפול במוזיקה הוא שיטה בפסיכותרפיה בה נעשה שימוש בכלי נגינה וביצירת מוזיקה. שיטת טיפול זו נכללת בתחום טיפול באמנויות. התרפיה משלבת תאוריות מסורתיות של פסיכותרפיה, טכניקות מתחום הפסיכולוגיה ותאוריות הנוגעות לתהליכי יצירה והמאפיינים השונים של כלי הנגינה והשימוש בהם.