פסיכותרפיה בעזרת בעלי חיים

הפסיכותרפיה בעזרת בעלי חיים משלבת את עקרונות הטיפול הפסיכולוגי הדינאמי עם היתרונות הטיפוליים הייחודים שבקשר עם בעלי חיים.

השהייה עם בעלי החיים והטיפול בהם מעניקים למטופל חוויות רבות של חום ומגע, נתינה, הענקה וטיפוח הקשורות לצרכים רגשיים ראשונים ביותר. ילדים (וגם מבוגרים רבים) מזדהים בקלות עם בעלי-חיים וכתוצאה מכך הם מיחסים לחיות תכונות, רצונות, מחשבות ורגשות שלהם עצמם, ולמעשה משליכים על החיות את עולמם הפנימי.

בעלי חיים אינם 'כלי טיפולי' פסיבי. הם יוזמים התנהגויות והתייחסויות מגוונות גם כלפי המטופל וגם בינם לבין עצמם.
המפגש עם בעלי החיים השונים בפינת החי והצפייה באורחות חייהם, מזמינים את המטופל להיפגש עם הרבה תכנים רגשיים משמעותיים בעולמם של בני אדם בכלל וילדים בפרט: מיניות וחיזור, הורות, גידול צאצאים ונטישה, מוות וחולי, גדילה התפתחות והתבגרות , מאבקי כוחות, תוקפנות ועוד.