גננות, מרפאות בעיסוק, הורים ופסיכולוגים  מרבים להשתמש במושג "מוכנות לכיתה א'". כאשר  מתחילים לחשוב על המעבר של הילדים מהגן לביה"ס – חשוב להבין על מה באמת הם מדברים...

המוכנות לכיתה א' הינה הבשלות של הילד בתחומים שונים. חשוב שהילד ישכלל את יכולותיו על מנת לעמוד במשימות המורכבות הנדרשות ממנו עם היכנסו למסגרת בית ספרית.

מהם התחומים השונים של "המוכנות"?
כאשר מדברים על מוכנות ללמידה מדברים על חמישה תחומים עיקריים, והם:

  • בשלות מוטורית תחושתית: יכולתו של הילד לפעול עם גופו במרחב באופן יעיל ותוך שליטה מלאה. הדבר חשוב על מנת לאפשר לילד לשבת באופן יציב לאורך זמן, לשלוט באופן יעיל בכלי עבודה  כמספריים, עפרון או סרגל ובד בבד לקלוט מידע נכון מהסביבה. איכות התפקוד המוטורי-תחושתי משפיעה על התחום הרגשי-חברתי וההתנהגותי.
  • בשלות פיזית: חיזוק חגורת הכתפיים, שרירי הצוואר וחיזוק שרירי האצבעות ,יציבה נכונה על יד השולחן, תאום בין שני צידי הגוף, תאום עין-יד, אחיזת עפרון נכונה תוך לחץ תקין.
  • בשלות תפיסתית: מאפשרת לילד להתמודד עם משימות מורכבות הכוללות תפיסה חזותית, תפיסה שמיעתית, חשיבה ותכנון. במהלך "קבוצת המוכנות" עובדים על: כוונים, רצפים, גדלים, כמויות.  התארגנות מרחבית, זיכרון וסריקה חזותית, מודעות פונולוגית: בידוד צליל, הבחנה בין צלילים, אנליזה וסנטזה. ארגון וזכירה של אינפורמציה שמיעתית.
  • יכולות קוגניטיביות: יכולות המאפשרות תהליכי למידה וצבירת ידע. במהלך "קבוצת המוכנות" עובדים על: הבנת הוראות מילוליות, מושגי יסוד בגודל, צבע, צורה, כמות ומרחב.  התאמה חד-חד ערכית, יכולת שימור הכמות, יכולת סידור ברצף – של תמונות, מילים וספרות. ספירה ומניה.
  • מוכנות גרפית: מאפשרת לילד לתכנן ולבצע פעולות של ציור וכתיבה באיכות טובה. במהלך "קבוצת המוכנות" עובדים על: פסיכו-גרפיה כהכנה לכתיבה, העתקת צורות ודגמים, ציורים בעלי משמעות, כתיבת א-ב, והספרות עד 10.
  • בשלות רגשית: מאפשרת לילד לגשת אל המשימות השונות בחייו כשהוא פנוי ללמוד דברים חדשים, להתמודד עם פתרון בעיות ולהתרכז לאורך זמן. במהלך "קבוצת המוכנות" עובדים על: קבלת אחריות, התמודדות מול תחרות, תסכול, כשלון, עזרה הדדית, קשב וריכוז, והבנת הוראות.

 הלמידה בקבוצות המוכנות לכיתה א' מתבצעת בדרך מהנה וחווייתית , תוך התייחסות לכל תחומי התפקוד שתוארו לעיל, באמצעות לימוד, משחק ויצירה.