מקובלות חברתית היא מרכיב חשוב ביותר לילדים, צורך בסיסי וחיוני. מקובלות בחברה היא מדד חשוב על פיו ילדים מודדים את ערך עצמם.
ילדים לא מקובלים עלולים להיפגע בתחומים שונים בחייהם, לדוגמה: ירידה בלימודים, השלכות ריגשיות כגון דימוי עצמי נמוך ומשקעים ביחסים הבין-אישיים בבגרותם.

לקשיים במקובלות חברתית יש גורמים שונים, חלקם נעוצים בילד עצמו, ברמה שאינה תלויה בו (כמו מראה חיצוני, שפה, מצב משפחתי ועוד), חלקם קשורים למידת הצורך האישי של הילד בקשרים חברתיים וחלקם קשורים לחוסר במיומנויות חברתיות בסיסיות.

הילדים רוצים קשר עם ילדים אחרים, אך אינם יודעים כיצד לגשת אליהם. הם מתנהגים בצורה תוקפנית, מנדנדת, או אדישה וכו'.  
דוגמא אחרת הם ילדים שינסו לתפוש את מקומם בחברה בצורה שעלולה להיות מפורשת כתוקפנית על ידי אחרים. למשל, נגיעה שעלולה להיתפש כחדירה גסה לפרטיות. או למשל ילדים שסובלים מקשיים בתכנון ובהתארגנות, יפנו לילדים אחרים בצורה מגושמת, לוחצת, לא מתאימה.

כאמור, יש ילדים שמתקשים ברכישת מיומנויות חברתיות בסיסיות כגון: מיומנויות משחק, הפסד, נצחון, וויתור, הובלה, הגררות, תקשורת מקדמת וכד' וכלה בהצעת דרכי פעולה יעילות להסתגלות חברתית, כמו שליטה עצמית, פשרה, ביטוי רגשות וכו'.

בקבוצות הטיפוליות אנו מלמדים ומתרגלים עם הילדים מיומנויות חברתיות.

קבוצה סטנדרטית הינה בת 4-6 ילדים באותו הגיל לערך.
מדובר על 10-12 מפגשים לקבוצה, וכן 2-3 מפגשים פרטניים לכל זוג הורים.