הורים לילדים הזקוקים לטיפול רגשי מתלבטים פעמים רבות איזה סוג טיפול לתת לילדיהם. לרב הציבור מוכר הטיפול הפסיכולוגי המקובל, באמצעות משחק ושיחות. בשנים האחרונות התפתחו בארץ סוגי טיפולים נוספים ומגוונים, כשהמקובלים ביניהם הם טיפולים באמצעות אמנויות שונות; מוסיקה, תנועה ואמנות.

מהו טיפול רגשי באומנויות:

שיטת טיפול זו מתבססת על העברת התהליך הטיפולי מהתחום המילולי אל תחום ההבעה. התהליך הטיפולי מתרחש תוך יצירה. קיים בו תמיד לצד הרובד הגלוי גם רובד סמוי של משמעויות סימבוליות בלתי מודעות. באמצעות האומנויות השונות מטרתנו להרחיב את התהליך הטיפולי ולהגיע לשינויים בעולמו הפנימי והבין-אישי של הילד המטופל. ניתן לעבוד ברמות שונות של עומק. הטיפול שם דגש על תהליך העשייה ולא על התוצר. מהות הטיפול באומנויות טמונה בכוח המרפא שלהן כשלעצמו, הנשען על העשייה האמנותית והאפשרות להביא את המטופל לדיאלוג עם עצמו באמצעות יצירותיו ותוך התייחסות אליהן. קיימים הבדלים בין תחומי האומניות השונים, שהם בעלי מאפיינים ייחודים.

על הטיפול בתנועה:

טיפול בתנועה הוא טיפול רגשי המשתמש בגוף ובתנועתו ככלי טיפולי, מתוך הנחה כי קיים קשר הדוק בין גוף ונפש. התנועה היא האמצעי הראשוני של ביטוי עצמי ותקשורת בהתפתחות האדם עוד לפני השלב הורבאלי. התנועה הינה ערוץ חשוב של ההבעה הרגשית.

בתהליך הטיפול המטפל מתבונן בתנועת המטופל  תוך  ניסיון  להבין את מנגנוני ה"דיבור" הגופני, את ה"סיפור גופני רגשי". במהלך הטיפול בתנועה קיימת חשיפה של דרכים חדשות לתפיסה, הבעה וקיום בעולם באמצעות התנועה. המטופל עסוק ב"לחוות את"... לעומת "לדבר את.." הטיפול בתנועה מתרחש באמצעות תנועה ספונטאנית של המטופל או מכוונת ע"י המטפל. תהליך הטיפול מלווה במוסיקה, שימוש באביזרים, ציור, דמיון מודרך, שיחה.

מטרת הטיפול בתנועה – להשתמש בכל היבט של התנועה לשיפור יכולתו של היחיד להסתגל לסביבתו ולחוות את עצמו כאדם עצמאי, שלם ומתפקד.

על הטיפול באמנות:

תרפיה באמנות היא טיפול רגשי הנערך בעזרת אמצעים חזותיים. האמנות משמשת אמצעי תקשורת חלופי שאינו כרוך בשפה מתוחכמת. הטיפול מלווה ביצירה בחומרים מגוונים ביותר, מוסיקה, דמיון מודרך ושיחה. הטיפול באמנות מביא לתהליך בו המטופל יהיה במגע עם רגשותיו ויוכל להגיע להבנתם, זאת באמצעים לא מילוליים המאפשרים העלאת דימויים- העשויים לעלות גם בחלומות ובפנטזיות, ויש בהם קונפליקטים ומצוקות המטרידות את המטופל.

זוהי שפה אחרת- שפת הסימבולים, באמצעותה ניתן להבין הדים מרוחקים של רגשות שאי אפשר לכנותם בשם או למצוא בהם קשר לרגשות עכשוויים, וכך להבינם, אפילו מבלי להיות מסוגלים לדבר עליהם.

מכון ניתן לקבל את מגוון הטיפולים הנ"ל תוך התאמת הטיפול לנטיות של כל ילד וילד.