ביבליותרפיה הינה גישה טיפולית המניחה במרכז הטיפול את עולמו הרגשי-נפשי של המטופל, כאשר כלי העבודה היישומי הינו יצירת מרחב משחקי-דמיוני באמצעות סיפורים, שירים וטקסטים כתובים.