מכון כיוונים נוספים חרת על דגלו לפעול למען חברה בריאה, 
כזו המתמודדת עם בעיותיהם ומצוקותיהם של אנשיה.

אנו מאמינים בעבודה סינרגטית, המשלבת גורמי טיפול המסייעים זה לזה, 
מאמינים בעבודה פרטנית, קבוצתית וקהילתית,
מאמינים בעבודת צוות מקצועית ושוקדים על שיפורה המתמיד.

כל זאת,
על מנת לסייע ללקוחותינו לשפר את איכות חייהם ולעשות שינוי בחיים.